Play

Måste det finnas kärlek med i bilden när man sysslar med BDSM?

Det finns till och med dom som hävdar att om det inte finns kärlek med i samband med utövandet av BDSM så är det farligt. Utan kärlekens ledande ljus så förlorar vi oss i de mörka krafter som frigörs när vi njuter av att utsätta andra människor för smärta. Utan kärlekens skyddande famn är vi viljelösa lamm som låter oss utsättas för en smärta som har sin grund i bristande empatisk förmåga som bärs fram av vargar vars enda drivkraft är sociopatisk ondska.

Är verkligheten så melodramatisk?

Troligtvis inte och ofta används kärlek som en ursäkt, en rationalisering, för att man skall tillåta sig själv att syssla med något som går bortom existerande normer och moral.

Kärlek är också något som eventuellt kan komma i vägen för rena D/s-relationer där den kan leda till att man hindrar sig själv från att gå framåt på grund av att man inte vill äventyra den relationen genom att utmana gränser. Trots detta så är BDSM och kärlek tätt sammankopplade och det kanske inte så konstigt.

När vi gör vad vi gör i samband med sessioner, så förflyttar vi psykologiska gränser och skapar olika former av känslomässiga reaktioner – Det är ju detta som vi vill uppnå, omvälvande och renande känslor, befrielser som vi efterhand kan luta oss tillbaka på och säga att dom har förändrat oss som människor. Vi skapar psykologiska och kemiska tivolin där kärleken kan vara en äkta, såväl som falsk, känsla.

Hur hanterar man detta?

I det här avsnittet av “Röster från Mörka Sidan” tar vi även upp:

 • Hur ser det ut när man läser om BDSM och kärlek på nätet och i litteraturen?
 • Varför lyfter man ständigt behovet av kärlek i samband med BDSM?
 • Hur beskrivs manlig Dominans respektive kvinnlig Dominans utifrån kärleksaspekten?
 • Är det skillnad på omtanke, empati och kärlek?
 • Behövs det kärlek när vi t ex har BDSM-sessioner?
 • Är det skillnad på behovet av ”kärlek” när vi pratar om manliga respektive kvinnliga undergivna?
 • Är det farligt om vi inte har kärlek med i bilden när vi sysslar med BDSM?
 • Kan kärleken vara ett hinder för BDSM-utlevnad och D/s-relationer?
 • Vilket kommer först; Kärleken eller BDSM?
 • Hur hanterar vi falskt kärleksrus i samband med BDSM-sessioner?
 • Måste eftervård bygga på kärlek och “gos” i flera timmar?

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera