Då och då uppstår det diskussioner kring vad som krävs för att man skall få kalla sig olika saker inom BDSM-kulturen. “Duminanta” anses sällan ha den BDSM-kompetens som krävs för att man skall kunna definiera sig som Dominant. Någon som är 45 år och har sysslat med BDSM i ett år anses vara lika grön som någon som är 20 år och har sysslat med BDSM i åtta månader. Undergivna och Dominanta antas ha specifika karaktärsdrag som går långt utanför själva utövandet, karaktärsdrag som ofta målas upp som nödvändiga för att man skall vara en “riktigt” BDSM-utövare och inte bara en nätrunkare eller en Duminant.

Det finns en stor otydlighet i sådana här diskussioner eftersom teknik, teoretisk kunskap, social förmåga, ålder och praktik blandas i en enda salig röra.

Gråzonerna är många och konflikten mellan nyanser och den ständiga önskan om att ta fram en generell miniminivå för kompetens när det gäller BDSM-utövande gör det svårt att föra diskussionerna framåt. Det kanske till och med är så komplicerat att det inte finns någon specifik grundnivå för BDSM-kompetens eftersom kompetens är ett sammansatt begrepp som består av många olika saker som samverkar för att någon skall framstå som kompetent?

Sunt förnuft lyfts ofta fram som något självklart och något som säkerställer den personliga kompetensen, ålder likställs med erfarenhet och resultatet är oftast en förvirring när det gäller hur vi skall bedöma varandras förmågor som enskilda BDSM-utövare.

Därför bestämde sig Åsiktsmaskinen för att diskutera begreppet BDSM-kompetens och vad det kan innebära tillsammans med Fruntimmer. Vi gör en djupdykning i vad begreppet kompetens innebär, sammanhangets betydelse för social kompetens och hur svårt det är att förhålla sig till begreppet BDSM-kompetens när man skall hänsyn till balansen mellan praktik och teori för att kunna bedöma någon annans erfarenhet.

Som vanligt så ifrågasätter vi oss själva, utmanar självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer.

Tycker du om att lyssna på våra poddar, så donera gärna en liten slant så att vi kan utveckla nytt och spännande material.

Donation

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension.

Prenumerera

Vår sida på Facebook hittar du här.

https://www.facebook.com/rosterfranmorkasidan/