Play

Åsiktsmaskinen fortsätter sin diskussion om för- och nackdelarna med Darkside som BDSM community och för människor med olika fetischer eller sexuella läggningar som faller under begreppet frisinnad sexualitet.

Panelen fick ett förslag från en lyssnare, Arwald, som tyckte att det var dags att för Åsiktsmaskinen att titta på Darkside och om det går att använda Darkside till något bra.

Arwald skrev följande:

“En annan ide (vet inte om ni genomfört detta) är att kritiskt diskutera Darkside som BDSMF forum. Vad har Darkside för styrkor för BDSMF Sfären, vad har Darkside för nackdelar för densamme? Hur kan man använda Darkside till något konstruktivt eller är Darkside idag en raggningsställe för personer likt Bodycontact eller andra sidor.”

I förra avsnittet, Darkside – Last, Lust eller Terapi (Del 1), så diskuterade panelen bland annat om Darkside i huvudsak var en plats för terapi och om rollen som BDSM community hade hamnat i skymundan. Medlemmarna delade även med sig av sina upplevelser kring huruvida Darkside var en plats för frisinnade eller om normerna härskar. När man blir medlem på en BDSM community så är det en naturlig förväntning att det är högt i tak när det gäller olika former av utövande eller olika sätt att förhålla sig till BDSM.

I det här avsnittet, som är del 2 av vår diskussion kring Darkside, tar vi upp följande frågeställningar:

  • Hur fungerar Darkside som BDSM community och en yta för kunskapsutbyte?
  • Vad bidrar Darkside med till den svenska BDSM-kulturen?
  • Kan man få kontakt med människor på Darkside, som sedan leder till bra relationer på det privata planet?
  • Är Darkside, som BDSM community, en plats för privata konflikter?
  • Leder diskussioner på Darkside till en väldigt polariserad och förenklad bild av verkligheten?
  • Blir små konflikter förstorade på Darkside?
  • Varför verkar en del människor må bra av att lufta konflikter på Darkside?
  • Vad betyder Darkside för medlemmarna i Åsiktsmaskinen?

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera