Play

Är outning och hot något vi måste acceptera som BDSM-utövare?

Nej är det enda svaret som är acceptabelt.

Hot om outning, anonyma anmälningar och märkliga antydningar är tyvärr något som förekommer med regelbundenhet i samband med debatter på nätet och ställningstaganden i olika frågor som berör den svenska BDSM-kulturen.

När människor måste ta till hot och outningar som vapen för att framhäva sin egen åsikt så är det någonting som är allvarligt fel någonstans.

Oftast ligger felet hos den som väljer att hota.

En annan del av problemet med hot om outning och annat trams är att människor i grupp sällan vågar ha en åsikt som går emot pöbelns självpåtagna roll som vattendelare för vad som är “rätt” eller “fel” åsikt – Klassisk gruppmentalitet helt enkelt.

Den här typen av beteende är väldigt destruktivt för både kunskapsutveckling samt ett konstruktivt åsiktsutbyte och att ha tydliga svårigheter med att skilja på sak- och personfrågor är något som förekommer väldigt ofta på nätet – Speciellt när människor känner sig trygga bakom den anonymitet som datorskärmen erbjuder.

Därför är det hög tid att vi börjar att prata om vad som, för en del människor, är vardagsmat när man väljer att delta i den svenska BDSM-kulturen.

Alla medlemmar i “Röster från Mörka Sidan” har utsatts för ett antal hot om outningar, anonyma anmälningar och anmälningar till myndigheter i olika former. Panelen delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter och man läser upp ett av hotbreven som har skickats till Hex familj.

Ingen skall behöva utsättas för den här typen av dumheter på grund av att man uttrycker sina åsikter.

I det här avsnittet av “Röster från Mörka Sidan” tar vi även upp följande frågeställningar:

  • Vad innebär det att bli outad?
  • Varför finns det en risk att bli outad?
  • Vad har panelen för personliga erfarenheter av Outning och hot?
  • Finns det tillfällen då det är ok med hot och outningar?
  • Hur förebygger man en outning?
  • Varifrån kommer det största hotet?

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera