Under ett par dagar i slutet av juli 2016 så besökte Röster från Mörka Sidan Pride i Stockholm. Vi hade fått den ärofyllda uppgiften att spela i två avsnitt från scenen i KinkyKvarteret, en upplevelse i sig själva då vi fick en möjlighet att spela in inför en publik.

I det här avsnittet så har Röster från Mörka Sidan intervjuat Lee som är aktiv inom BDSM-kulturen genom sina arrangemang i Stockholm där han arrangerar fester och olika former av event tillsammans med sin Domina, Miss Madigan. Lee har många intressanta funderingar kring BDSM, kanske beroende på att han alltid accepterat sig själv som annorlunda sedan tidig ålder och att hans erfarenheter av BDSM utvecklades utanför Sveriges gränser.

Nu sätter vi en av våra lyssnare i centrum och det är Lee som har huvudrollen. Vi kommer inte att prata om oss själva eller våra egna åsikter kring BDSM i allmänhet, det är nämligen Lees tur att få höras.

Det är en analyserande intervju där det finns intressanta berättelser om sessioner med smärta som leder till en orgasm och iakttagelser om hur svårt det kan vara att tillgodose alla BDSM-behov tillsammans med en enda partner. Det finns ingredienser av en ambivalens i önskan om att vara annorlunda, samtidigt som man vill bli accepterad av sin omgivning. Kanske är det också därför som Lee har valt att engagerat sig i den svenska BDSM-kulturen genom skapa fester för andra BDSM-utövare. En sorts tillfälliga platser där alla kan känna sig accepterade för vem de är och vill vara – Platser där det som vanligtvis ses som annorlunda är fullständigt normalt och accepterat.

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Tycker du om att lyssna på våra poddar, så donera gärna en liten slant så att vi kan utveckla nytt och spännande material.

Donation

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension.

Prenumerera

Vår sida på Facebook hittar du här.

https://www.facebook.com/rosterfranmorkasidan/