Play

Röster från Mörka Sidan är en svensk podcast om BDSM och syftet är att fungera som en motpol till de diskussioner som genomsyrar BDSM communityn i Sverige vid olika tillfällen.

BDSM är komplicerat och det är något som berör, lika mycket som det upprör. Det finns lika många uppfattningar om BDSM som det finns människor som diskuterar ämnet. Vi som ligger bakom “Röster från Mörka Sidan” ser delar av BDSM som en sexuell läggning, för oss är det mer än en helgaktivitet som enbart utspelar sig i sovrummet. Vi lever med BDSM nära inpå oss i olika former, i våra relationer och via vårt engagemang i den lokala och nationella scenen.

Vi har under längre tid känt att det finns en stark utveckling av BDSM i Sverige, men priset för denna utveckling är en stark rörelse emot olika former av normer som i sin tur skapar begränsningar. Vi tycker att detta är en trist utveckling eftersom BDSM skapar ett utrymme där vi fritt kan utforska våra relationer till olika former av maktförskjutningar. Maktförskjutning upplevs av en del människor som kontroversiellt, men det är vår bestämda åsikt att maktförskjutningen får se ut på vilket sätt som helst – Så länge den bygger på gemensamma överenskommelser.

“Röster från Mörka Sidan” kommer att bemöta de självklara sanningar som allt för ofta uppstår utan närmare eftertanke när BDSM diskuteras ibland BDSM-utövare. Vårt sätt att bemöta dessa sanningar kommer ibland att upplevas som obekvämt och utmanande.

Vi kommer helt enkelt att lyfta fram saker på ett ocensurerat sätt.

Du är välkommen att lyssna på vårt första avsnitt som handlar om vad som brukar gå fel när människor diskuterar slavkontrakt och vi avslutar med att ge tips på vad man bör fundera kring när man skapar ett slavkontrakt. Sinatra väcker diskussionen kring slavkontrakt och vad det innebär att leva i en relation med total maktförskjutning. Mistress Bambi förklarar varför det blir löjligt när människor argumenterar kring varför man inte kan äga en annan människa.

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera